Na fakturach za wynajem nieruchomości firmie na potrzeby noclegowe jej pracowników trzeba doliczyć podatek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Innego zdania jest fiskus.
Tym razem spór między podatnikiem a fiskusem nie toczył się o to, czy należy zastosować zwolnienie z VAT, czy stawkę 23 proc., ale o to, czy zamiast zwolnienia powinno być 8 proc. VAT.
Co więcej, fiskus optował za zwolnieniem (jeszcze rok temu był innego zdania). Natomiast spółka uważała, że właściwa jest stawka 8 proc. Rację przyznał jej WSA w Rzeszowie w wyroku z 16 stycznia 2020 r. (sygn. akt I SA/Rz 835/19).