18 grudnia 2019 r. Rada do spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na wniosek szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wydała trzy precedensowe opinie dotyczące zastosowania klauzuli generalnej przeciw unikaniu opodatkowania. Najciekawsze w nich jest stwierdzenie, że można ją stosować, gdy wszystkie czynności zostały dokonane przez podatnika przed wejściem jej w życie. Eksperci nie zostawiają suchej nitki na tej opinii. Sprawę rozstrzygną więc sądy.