Nie ma obowiązku stosowania podzielonej płatności przy zakupie i sprzedaży naboi do piór, atramentu do pisania i tuszu kreślarskiego – wyjaśnił dyrektor KIS.
Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności (MPP) jest obowiązkowy dla faktur powyżej 15 tys. zł brutto, dotyczących tzw. towarów i usług wrażliwych, określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
Pytanie zadał dostawca artykułów szkolnych i biurowych do sieci handlowych. Jego wątpliwości dotyczyły pozycji 8 tego załącznika. Wpisano tam: „Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych”.
Reklama
Podatnik interpretował ten zapis w ten sposób, że obowiązek MPP dotyczy wyłącznie kaset z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, a nie całej grupy towarów należących do PKWiU 20.59.30.0. Innymi słowy, gdy przedmiotem dostawy są inne towary z tej grupy, tj. wyłącznie tusze kreślarskie, naboje do piór, atrament do pisania, to nie ma on obowiązku przyjmowania zapłaty w podzielonej płatności i zamieszczania na fakturach sformułowania „mechanizm podzielonej płatności”.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wskazał, że pod poz. 8 załącznika nr 15 do ustawy VAT wymieniony został symbol PKWiU ex 20.59.30.0. Umieszczenie oznaczenia „ex” przy symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania stawki preferencyjnej tylko do towarów (usług) należących do wymienionego grupowania statystycznego. Wynika to z art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
To oznacza, że poz. nr 8 dotyczy obowiązkowego stosowania MPP tylko w odniesieniu do kaset z tuszem bez głowic do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 stycznia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.649.2019.2.RR