W razie przejęcia renty wyrównawczej przez osobę najbliższą zmienia się podstawa prawna zwolnienia z podatku dochodowego – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Interpretacja dotyczyła podatniczki, która 2008 r. dostawała po zmarłym mężu rentę wyrównawczą, na podstawie wyroku sądu. Wcześniej to on pobierał świadczenie, a przyznane mu ono zostało w związku z wypadkiem przy pracy.
Podatniczka uważała, że skoro mąż nie płacił podatku od renty, to ona również ma prawo do zwolnienia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej o potwierdził, ale podał inną podstawę prawną – art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT.
Kobieta sądziła, że należy stosować tu art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o PIT, który mówi o odszkodowaniach w postaci renty, otrzymanych na podstawie prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Dyrektor KIS natomiast uważał, że skoro doszło do śmierci poszkodowanego i rentę odszkodowawczą otrzymują członkowie rodziny, to podstawą zwolnienia będzie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Mówi on o „innych odszkodowaniach” otrzymanych na podstawie wyroku sądowego.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.43.2019.2.ŁS