Wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych w zeznaniu rocznym mogą odliczyć nie tylko np. osoby zatrudnione na etat, ale też prowadzące firmę. Preferencja dotyczy również przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych tj. według skali i ryczałtowców.

Można też rozliczyć ulgę wstecz – składając korektę – jeżeli nie minął okres przedawnienia. Przykładowo, jeżeli podatnik w połowie 2019 r. dostał orzeczenie o niepełnosprawności, które potwierdza, że niepełnosprawność istnieje od kilku lat – to za te lata może złożyć korektę.

Ustawa o PIT, w ramach ulgi rehabilitacyjnej przewiduje odliczenia limitowane i nielimitowane. W dzisiejszym odcinku skupię się na tych pierwszych – limitowanych. Będę mówiła o możliwości odliczeń – przy założeniu, że podatnik ma do nich prawo bo np. ma orzeczenie o niepełnosprawności, albo ma na utrzymaniu rodzica z takim orzeczeniem lub niepełnosprawne dziecko.