Dochody osoby małoletniej z majątku będącego jej własnością są doliczane do dochodów rodziców. Nie może ich rozliczyć inny członek rodziny – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to podatniczka, której małoletnia siostrzenica otrzymała w darowiźnie od babci mieszkanie. Dziewczynka wraz z matką obecnie nie mieszka w Polsce, dlatego w umowie darowizny od razu zastrzeżono, że zarząd nad mieszkaniem dziewczynki będzie sprawować jej ciotka. Ma ona wynająć mieszkanie, a dochody z tego tytułu będą wpływały na konto małoletniej jako zabezpieczenie na przyszłość.
Podatniczka uważała, że jako osoba, która zarządza mieszkaniem, powinna również wywiązać się z obowiązków względem fiskusa wynikających z najmu. Sądziła więc, że powinna wybrać formę opodatkowania i rozliczyć podatek dochodowy z tego źródła.
Reklama
Dyrektor KIS się z tym nie zgodził. Wyjaśnił, że co do zasady małoletnie dzieci nie rozliczają się samodzielnie ani nie są podatnikami. Ich dochody dolicza się do dochodów rodziców (wyjątkiem są dochody dzieci z pracy, stypendiów i z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, które rozlicza się w osobnym zeznaniu na imię i nazwisko dziecka).
Podkreślił, że dochody dzieci doliczają tylko rodzice (biologiczni lub przysposabiający), którym przysługuje prawo dysponowania tymi środkami. Takiego prawa nie mają osoby nieposiadające władzy rodzicielskiej, a także rodzice pozbawieni przez sąd zarządu nad majątkiem dziecka (a tym samym prawa pobierania z niego pożytku; w takiej sytuacji zarząd nad majątkiem dziecka sprawuje kurator).
Organ przypomniał, że rodzice małoletniego dziecka zarządzają jego majątkiem na podstawie art. 101 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zasady tej nie zmienia zapis w akcie notarialnym darowizny, że darowanym mieszkaniem zarządza – w imieniu małoletniej – jej ciotka. Takie umowne zastrzeżenie jest niewystarczające, by ciotce przysługiwało prawo pobierania pożytków z nieruchomości stanowiącej własność dziecka – wyjaśnił fiskus.
Jeśli więc ciotka nie jest ustawowym opiekunem dziecka, to nie może rozliczyć dochodów z najmu w imieniu dziecka ani wybrać w jego imieniu formy opodatkowania.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 7 stycznia 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.426.2019.1.PS