Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200) - tabelaryczna ściągawka na 2020 rok.
DGP
UWAGA: pogrubioną czcionką zaznaczyliśmy nowe i zmienione przepisy oraz informacje o uchylonych. Ponadto kursywą wyróżniliśmy przepisy o dacie wejścia w życie innej niż 1 stycznia 2020 r., a przy w ważnych zmianach umieściliśmy dodatkową informację.

>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TABELĘ ZNAJDZIESZ W DZISIEJSZYM E-WYDANIU "GAZETY PRAWNEJ"<<<<<