Przedsiębiorca, którego przychody są wyższe niż 1 mln 200 tys. euro, musi od dochodu za cały rok zapłacić CIT według stawki 19 proc. – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spółka, która w latach 2017 i 2018 miała status tzw. małego podatnika, od stycznia 2019 r. rozliczała CIT z 9-proc. stawką. W sierpniu jej obroty przekroczyły limit uprawniający do preferencyjnego CIT. Nabrała wątpliwości, czy będzie musiała zapłacić 19-proc. CIT od całości dochodów osiągniętych w 2019 r., czy tylko od nadwyżki ponad 1 mln 200 tys. euro.
Uważała, że standardowa stawka podatku powinna być zastosowana jedynie do nadwyżki.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Wyjaśnił, że 9-proc. stawka ma zastosowanie wyłącznie do podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1 mln 200 tys. euro. Po przekroczeniu tego limitu podatnik traci prawo do obniżonej stawki podatku – stwierdził organ, tłumacząc, że wynika to z literalnego brzmienia art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
Reklama
Dyrektor KIS wyjaśnił, że podatnicy, którzy przekroczyli wskazany w przepisach limit, muszą – począwszy od następnego miesiąca lub kwartału – stosować 19-proc. stawkę podatku (art. 25 ust. 1g ustawy o CIT). Dodał, że stosowanie w ciągu roku dwóch stawek podatkowych nie stoi na przeszkodzie, aby podatek za cały rok wyniósł 19 proc. podstawy opodatkowania.
Dwa warunki skorzystania z 9-proc. stawki CIT:
1) Z preferencji mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika – ustalony w oparciu o przychody z ubiegłego roku, chyba że jest to ich pierwszy rok podatkowy. W 2020 r. za małego uznaje się podatnika, u którego przychód w 2019 r. nie przekroczył 2 mln euro. Wcześniej limit był niższy i wynosił 1,2 mln euro.
2) Limit bieżących przychodów podatnika nie może przekroczyć 1,2 mln euro. Próg ten jest identyczny jak w poprzednim roku podatkowym, należy go przeliczyć na złote po kursie z 2 stycznia 2020 r. (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT).
Interpretacja dyrektora KIS z 5 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.425.2019.1.AB