Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. chcą stosować ten uproszczony sposób opodatkowania, muszą złożyć oświadczenie o jego wyborze do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód. Jeśli pojawi się on w grudniu to do końca roku podatkowego.

Na przykład jeśli pierwszy przychód podatnik osiągnie w styczniu, na wybór ryczałtu ma czas do 20 lutego.

O zasadach obowiązujących w tym zakresie, o tym kiedy można zmienić zdanie, mówiłam szczegółowo w innym podcaście – o wyborze formy opodatkowania. Można go odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Dziś powiem więcej o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, a na koniec o zmianach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.