Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. chcą stosować ten uproszczony sposób opodatkowania, muszą złożyć oświadczenie o jego wyborze do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwszy przychód. Jeśli pojawi się on w grudniu to do końca roku podatkowego.

Na przykład jeśli pierwszy przychód podatnik osiągnie w styczniu, na wybór ryczałtu ma czas do 20 lutego.

O zasadach obowiązujących w tym zakresie, o tym kiedy można zmienić zdanie, mówiłam szczegółowo w innym podcaście – o wyborze formy opodatkowania. Można go odsłuchać na stronie podcast.gazetaprawna.pl. Dziś powiem więcej o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, a na koniec o zmianach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r.

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt jest prostą formą opodatkowania. Podatnik nie może wprawdzie odliczać kosztów i płaci podatek od przychodu, ale stosuje preferencyjną stawkę – ustaloną dla danej działalności.
Od przychodu można odliczyć głównie:

  • stratę z lat poprzednich,
  • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • ulgi: rehabilitacyjną, na internet oraz darowiznę na określone cele.

Podatnicy mogą też przekazać 1 proc. ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jakie są stawki? Od 2 do 20 proc. Przykładowo 5,5 proc. odprowadza się w działalności wytwórczej czy robotach budowlanych. 20 proc. – to stawka dla wolnych zawodów czyli lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, tłumaczy oraz nauczycieli w przypadku udzielania korepetycji.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest popularną formą rozliczania się z fiskusem. Przykładowo w 2018 r. zastosowało go ponad 1 mln 200 tys. podatników. Oczywiście w tej liczbie dużą część stanowią, ci którzy w ten sposób rozliczają najem prywatny, czyli ci którzy nie są przedsiębiorcami.

Należy pamiętać, że ta forma opodatkowania zarezerwowana jest dla wybranych grup przedsiębiorców. Nie może z niej skorzystać każdy.

Przede wszystkim obowiązuje próg przychodów. Wprawdzie premier Mateusz Morawiecki we wrześniu zapowiedział jego wzrosty do 2 mln euro, ale na razie nic w tym zakresie w przepisach się nie zmieniło. Obowiązuje limit 250 tys. euro. W spółkach cywilnych i jawnych brane są pod uwagę przychody wszystkich wspólników łącznie. W 2020 r. tę formę rozliczeń mogą wybrać podatnicy, którzy w 2019 r. uzyskali przychody nie wyższe niż 1 mln 93 tys. 350 zł.

Ryczałtowcy z przychodami do 25 tys. euro mogą korzystać z kwartalnego rozliczenia. To oznacza, że w 2020 r. raz na kwartał mogą się rozliczać podatnicy, których przychody w 2019 r. nie były wyższe niż 109 tys. 335 zł.

Wiele rodzajów działalności wyklucza możliwość stosowania ryczałtu. Cały katalog takich usług zawiera załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Przykładowo chodzi o wolne zawody, inne od tych, które wcześniej wymieniłam, oraz działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Z ryczałtu nie skorzystają także podatnicy, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej, albo wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym (z jednym wyjątkiem).

Nie można też – w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – wykonywać tych samych usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są lub były realizowane w ramach stosunku pracy (również przez wspólników – w przypadku spółki).

W tym przypadku chodzi zarówno o bieżący rok podatkowy, jak i rok go poprzedzający.

Posłużę się przykładem z jednej z opublikowanych interpretacji podatkowych. Chodziło w niej o podatnika, który otrzymał propozycję podpisania krótkoterminowej umowy o pracę. Miałby wykonywać dla przyszłego pracodawcy te same czynności, które realizuje już w ramach działalności gospodarczej, ale na rzecz całkiem innej firmy. Nie współpracuje, ani nie współpracował wcześniej z tą, która proponuje mu zatrudnienie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podejmując pracę, będzie mógł nadal płacić ryczałt od przychodów z działalności gospodarczej. Wyłączenie, o którym wspomniałam, w tym przypadku nie ma zastosowania.

Przedsiębiorcy, aby upewnić się, że mogą stosować ryczałt –często występują do dyrektora KIS o interpretacje podatkowe.
Większość pytań dotyczy możliwości zastosowania konkretnej stawki ryczałtu. Taki dokument co do zasady chroni podatnika. Należy jednak pamiętać, że organ na wydanie interpretacji ma 3 miesiące.

Na koniec powiem jeszcze o zmianach, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Wspomniał o nich także minister finansów w opublikowanych w październiku 2019 r. objaśnieniach podatkowych.
Chodzi o zlikwidowany obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu. Podatnicy informują o nim dopiero w rocznym zeznaniu. W ogóle natomiast nie ma obowiązku informowania o rezygnacji ze stosowania kwartalnego sposobu rozliczeń.

Minister wskazał też, że z takiego sposobu wpłacania ryczałtu mogą teraz korzystać również podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl