Pilot może rozliczać się na preferencyjnych zasadach zarówno z przychodów z latania, jak i ze szkolenia swoich potencjalnych następców – wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej.
Z przepisów wynika, że nie obejmuje on m.in. świadczenia usług edukacyjnych, chyba że są one wykonywane w ramach wolnych zawodów na godziny. Wówczas jednak obowiązuje stawka 20 proc., co jest dość dużym obciążeniem, biorąc pod uwagę to, że ryczałtowiec nie może odliczać kosztów (płaci podatek od przychodów).
Z pytaniem do dyrektora KIS zwrócił się pilot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Poinformował, że na zlecenie innych podmiotów świadczy usługi pilotowania samolotów, a niezależnie od tego prowadzi szkolenia – teoretyczne i praktyczne dla pilotów i kandydatów na lotników. Doprecyzował, że szkolenia prowadzone są modułowo i pozwalają na uzyskanie uprawnień zawodowych. Kończą się bowiem wydaniem dokumentów i skierowań uprawniających do podejścia do egzaminu państwowego.
Chciał wiedzieć, czy wolno mu płacić 8,5-proc. ryczałt – zarówno od przychodów z samego latania, jak i ze szkoleń.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził. Uznał, że obie aktywności zawodowe pilota mogą być objęte 8,5-proc. stawką ryczałtu. Wskazał, że „transport lotniczy pasażerski”, mieści się bowiem w grupowaniu PKWiU 51.10.1 i nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43), co wykluczałoby opodatkowanie na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.
Podobnie jest z usługami pozwalającymi uzyskać uprawnienia pilota zawodowego. W załączniku do ustawy wyraźne napisano, że stanowią one jeden z trzech wyjątków (obok szkolenia marynarzy i wychowania przedszkolaków), który może być opodatkowany 8,5 proc. ryczałtem – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 listopada 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.351.2019.1.JŁ