Usługa polegająca na organizacji urodzin na stadionie piłkarskim nie może być opodatkowana w całości jedną stawką VAT – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka (klub piłkarski) dzierżawiąca stadion, na którym odbywają się mecze. Spółka prowadzi komercyjną działalność, polegającą na sprzedaży biletów, usług reklamowych, pamiątek klubowych, praw do transmisji meczów, wynajmie lóż.
Zamierzała wprowadzić nową usługę – organizację urodzin na stadionie. Możliwe byłyby jej trzy warianty, a w skład usługi wchodziłaby organizacja przyjęcia z cateringiem i dodatkowe atrakcje zależne od wyboru wariantu, np. zwiedzanie, możliwość uczestnictwa w treningu, wideożyczenia od ulubionego piłkarza, zdjęcia z imprezy, wydanie pamiątek klubowych.
Spółka sądziła, że organizacja urodzin może być w całości potraktowana jako usługa związana z działalnością obiektów sportowych i w związku z tym opodatkowana 8-proc. stawką VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przyznał, że zamiarem klienta decydującego się na organizację urodzin jest nabycie zarówno usługi udostępnienia stadionu, jak i dodatkowych atrakcji.
– Jednak dodatkowe świadczenia, takie jak catering, zwiedzanie stadionu, uczestnictwo w treningu, wideożyczenia czy wydanie pamiątek klubowych nie wykazują tak ścisłego powiązania z usługą udostępnienia stadionu, że w sensie gospodarczym tworzą z nią jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Są one na tyle atrakcyjne, że mogą być przedmiotem odrębnego świadczenia – stwierdził dyrektor KIS. Powołał się przy tym na orzecznictwo TSUE, dotyczące usług kompleksowych (m.in. wyroki w sprawach: C-349/96 Card Protection Plan Ltd, C-41/04 Levob Verzekeringen).
W rezultacie uznał, że stawką 8 proc. VAT będą objęte tylko usługi udostępniania stadionu (mieszczące się w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych”), tj. zwiedzanie, udział w treningu piłkarskim, wejściówki na mecz. Natomiast pozostałe usługi, takie jak catering, wideożyczenia od ulubionego piłkarza, wydanie pamiątek klubowych czy zdjęcia z imprezy, należy opodatkować według stawek VAT obowiązujących dla poszczególnych czynności – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 grudnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.590.2019.2.AK