Wpłaty pracodawcy, te podstawowe, jak i dodatkowe, są przychodem uczestnika PPK z tytułu zatrudnienia. Stanowi o tym art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Dlatego też pracodawca musi od nich naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującą pracownika skalą podatkową.

Ta zaliczka jest potrącana z wynagrodzenia pracownika.
• Od 1 października 2019 r. podatek dochodowy wynosi w I progu 17,75 proc.
• od 1 stycznia 2020 r. przez cały rok od dochodu do wysokości 85 528 zł będzie odprowadzany 17-proc. PIT.

Przychód z wpłat dokonanych do PPK finansowanych przez pracodawcę powstaje w momencie przekazania ich na rachunek PPK.

Dla pracodawcy finansowane przez niego wpłaty do PPK stanowią koszty uzyskania przychodu. Są odliczane od przychodu pracodawcy, pomniejszając tym samym podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Co z wpłatami i dopłatami państwa

Jednorazowa wpłata powitalna oraz dopłaty roczne ze strony państwa są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie stanowią też podstawy do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że ich otrzymanie przez uczestnika nie wiąże się dla niego z żadnym kosztami dodatkowymi.

Podobnie jest z wpłatami finansowanymi przez pracownika. Środki wpłacane na rachunek PPK uczestnika finansowane przez niego samego pochodzą z jego własnego wynagrodzenia. Są obliczane od wynagrodzenia uczestnika i potrącane z jego wynagrodzenia netto, czyli wynagrodzenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i po opodatkowaniu.

Czy podatek zapłacą młodzi?

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązują przepisy wprowadzające program Bez PIT dla młodych, czyli ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącą osób do 26. roku życia. Zwolnienie obejmie przychody młodego podatnika ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.
W 2019 roku limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ ulga będzie funkcjonować przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

To oznacza, że uczestnik PPK poniżej 26. roku życia, którego przychód nie przekroczy kwoty rocznego limitu, nie będzie płacił podatku dochodowego również od wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę.