Minister Finansów zamierza znów przesunąć moment stosowania nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT, a także podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie lub wymianie wirtualnych walut.
Oba odroczenia mają obowiązywać do 30 czerwca 2020 r. – wynika z opublikowanych właśnie projektów rozporządzeń.

Miało być inaczej

Jeden z nich dotyczy obowiązków nałożonych na płatników CIT i PIT jeszcze przez nowelizację z 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193). Miały one polegać na tym, że płatnik – wypłacając odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź za niektóre usługi niematerialne – musiałby najpierw pobrać podatek u źródła (20 proc. lub 19 proc.), a dopiero potem on lub zagraniczny podatnik mogliby ubiegać się o zwrot daniny.
Założenie było takie, że obowiązek ten powstanie, jeżeli płatności płatnika na rzecz podatnika przekroczą w ciągu roku 2 mln zł. Wprawdzie przewidziano pewne sposoby na uniknięcie obowiązku natychmiastowego poboru podatku, ale nie dawałyby one płatnikom pełnego bezpieczeństwa (oświadczenie o dochowaniu należytej staranności) albo byłyby kosztowne i czasochłonne (opinia zabezpieczająca za 2 tys. zł).

Nie dla wszystkich

Odroczenie oznacza, że jeśli w sprawie ma zastosowanie – na podstawie międzynarodowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – zwolnienie podatkowe lub niższa stawka, to płatnik stosuje preferencję od razu.
Pierwszy raz minister finansów postanowił odsunąć moment wejścia znowelizowanych przepisów 31 grudnia 2018 r. na dzień przed ich planowanym wejściem w życie. Odroczenie o pół roku dotyczyło zarówno podatników CIT (Dz.U. z 2018 r. poz. 2545), jak i PIT (Dz.U. z 2018 r. poz. 2541).
W czerwcu 2019 r. minister powtórzył ten manewr – do 31 grudnia 2019 r. – ale wyłącznie względem podatników CIT (Dz.U. z 2019 r. poz. 1203). W odniesieniu do podatników PIT płatnicy muszą od lipca br. stosować już nowe reguły, o czym szerzej pisaliśmy w artykule „Minister jednym odroczył, innych pominął” (DGP nr 211/2019).
Od trzeciego kwartału 2020 r. mają natomiast obowiązywać znowelizowane przepisy o podatku u źródła – informuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. O planach resortu w tym zakresie pisaliśmy w artykule „Przepisy o podatku u źródła będą zmieniane w I kwartale 2020 r.” (DGP nr 216/2019).

Co daje odroczenie

Dzięki zawieszeniu stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT płatnicy nie muszą stosować zmienionych reguł do wypłat:
1) należności na rzecz podatników z państw, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – pod warunkiem że istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników (chodzi o wypłaty dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych);
2) dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz krajowych podatników CIT (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski).
W tym drugim wypadku ryzyko nieprawidłowości jest niewielkie, a bezwzględne objęcie ich podatkiem u źródła powodowałoby – jak tłumaczył to już raz minister finansów – nieuzasadnione i niekorzystne traktowanie polskich rezydentów podatkowych w porównaniu z podatnikami z państw, z którymi Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obowiązują od roku

Płatnicy zarówno CIT, jak i PIT muszą natomiast stosować – i to już od 1 stycznia 2019 r. – nowe wymogi dotyczące:
■ dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku (dwa ostatnie zdania znowelizowanego art. 26 ust. 1 ustawy);
■ ustalania rzeczywistego właściciela (z ang. beneficial owner).
W tym zakresie odroczenia proponowane przez MF nie obowiązywały.
Obrót kryptowalutami nadal bez PCC
Do 30 czerwca 2020 r. nadal nie będzie podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie lub wymianie wirtualnych walut. Ciągle jednak brak daniny nie będzie wynikać wprost z ustawy o PCC, tylko z rozporządzenia w sprawie zaniechania jego poboru.
Pierwotnie zakładano, że zaniechanie poboru PCC będzie obowiązywać tylko do końca czerwca br. Potem minister przedłużył je do końca 2019 r. (rozporządzenie z 11 lipca 2018 r., Dz.U. poz. 1346 ze zm.).
Teraz termin ma zostać kolejny raz przesunięty o pół roku – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Niewykluczone, że potem zwolnienie zostanie zapisane wprost w ustawie o PCC. Prace nad nowelizacją w tym zakresie trwają. Na razie jednak projekt nie trafił do rozpatrzenia przez rząd.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT – w konsultacjach publicznych