Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie uznaje, że spłata udziału małżonka we wspólnym dotychczas mieszkaniu nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe. Innego zdania są sędziowie.
Przykładem niekorzystnej dla podatników interpretacji jest najnowsza – z 15 listopada br. (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.368.2019.1.MM). Przykładem odmiennego wyroku – opisywane przez nas kilka dni temu orzeczenie WSA w Warszawie z 31 października 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 516/19).
Sytuacja jest zawsze podobna: jeden z małżonków (np. mąż) sprzedaje nieruchomość należącą do jego majątku osobistego (np. odziedziczony dom, podarowane mu mieszkanie), a pieniądze ze zbycia przeznacza na spłatę drugiego małżonka (żony), a ściślej – jego udziału w nieruchomości, którą wspólnie dotychczas posiadali.