Nagrody o wartości do 200 zł dla uczestników konkursu organizowanego przez przedsiębiorcę są zwolnione z PIT, nawet jeśli wiąże się to z rywalizacją – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się dystrybucją żywności. Chcąc zwiększyć sprzedaż, firma organizuje konkursy dla konsumentów, podwykonawców, kontrahentów i pracowników kontrahentów. Liczy się rezultat, jaki osiągną osoby uczestniczące w konkursie.
Spółka uważała, że nagrody o wartości do 200 zł będą zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku nieodpłatne świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, pod warunkiem że jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł.
Spółka argumentowała, że uczestnicy organizowanych przez nią konkursów nie ponoszą żadnych kosztów i nie dokonują w zamian żadnego świadczenia.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Stwierdził, że nagrody – drobne gadżety reklamowe i promocyjne – są zwolnione z podatku pod warunkiem, że nie wiążą się z żadną czynnością uczestnika, określonym zachowaniem lub wykonaniem czynności. W tym wypadku natomiast uzyskanie nagrody wymaga wzięcia udziału w konkursie i osiągnięcia najlepszych rezultatów – podkreślił.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. Stwierdziły, że uczestnicy konkursu nie świadczą na rzecz spółki niczego w zamian za otrzymanie nagrody. Udział w konkursie nie powoduje u nich konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Gdyby uznać stanowisko organu za prawidłowe, to – jak stwierdził WSA w Gdańsku – zwolnienie z PIT nie miałoby w ogóle zastosowania, bo nie można zorganizować przedsięwzięcia mającego na celu reklamę i promocję, które nie wiązałoby się z jakimkolwiek działaniem ze strony uczestnika promocji.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że skierowanie konkursów do szerokiego grona odbiorców przesądza o nieodpłatnym charakterze wydawanych nagród.
Sądy zwróciły też uwagę, że rywalizacja w konkursie utrwala w pamięci uczestników dany produkt. Dzięki temu kojarzą go z nagrodą. Nagrody wydawane w konkursach mają więc związek z promocją i reklamą spółki.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 14 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 3900/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia