Do limitu, od którego zależy zwolnienie z podatku, nie wlicza się odsprzedaży przez wspólnotę mieszkaniową wody, prądu i usług odprowadzenia ścieków – potwierdził WSA w Warszawie.
Korzystne w tej sprawie dla podatników wyroki zapadają już co najmniej od dwóch lat. Organy podatkowe nie zmieniają jednak swojego stanowiska i nadal twierdzą, że wspólnoty mieszkaniowe powinny uwzględniać wartość odsprzedawanych mieszkańcom mediów przy obliczaniu limitu zwolnienia z VAT.
Chodzi o zwolnienie do 200 tys. zł, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o tym podatku. Z ust. 2 pkt 2 lit. a tego przepisu wynika, że do limitu tego nie wlicza się „transakcji związanych z nieruchomościami”. Ustawa nie określa jednak, co przez to rozumieć.
Według fiskusa odsprzedaż mediów mieszkańcom na cele mieszkaniowe powinna być wliczana do ustawowego limitu jako usługa związana z nieruchomościami. Takie stanowisko wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej m.in. w interpretacji, która trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.582.2018.MK).
Warszawski sąd nie podzielił jednak stanowiska fiskusa. Orzekł, że odsprzedaż mediów nie jest transakcją związaną z nieruchomościami, bo dostawa mediów jest celem samych w sobie.
– To, że media są dostarczane do nieruchomości, nie oznacza jeszcze, że związek dostawy z budynkiem jest bezpośredni – stwierdził sędzia Konrad Aromiński.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 30 października 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 494/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia