Towary i usługi objęte obowiązkowym split paymentem będą od kwietnia 2020 r. identyfikowane podobnie jak wszystkie pozostałe. W tym celu do końca marca zostanie znowelizowany załącznik nr 15 do ustawy o VAT.
Potwierdziło to biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Zadaliśmy je w związku z ukazaniem się projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. Ma ona przedłużyć do końca marca 2020 r. stosowanie dla celów VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w wersji z 2008 r.
Reklama
Od kwietnia wejdzie w życie nowa matryca stawek podatkowych, która zmieni sposób klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Od tej daty towary będą już określane za pomocą kodów CN, a usługi za pomocą PKWiU w wersji 2015.
Niektórzy eksperci wysnuli wniosek, że od kwietnia w obrocie prawnym będą funkcjonować trzy odrębne klasyfikacje: CN dla towarów, PKWiU 2015 dla usług oraz PKWiU 2008 dla towarów i usług rozliczanych w obowiązkowej podzielonej płatności.

Reklama
Odpowiedź MF (patrz ramka) wskazuje, że tak nie będzie. Również towary i usługi objęte od 1 listopada br. obowiązkową podzieloną płatnością będą od kwietnia klasyfikowane za pomocą kodów nomenklatury scalonej (CN), a usługi według PKWiU z 2015 r.
Ostatecznie więc w kwietniu 2020 r. PKWiU z 2008 r. powinna odejść do lamusa.
Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers, przypomina, że wiążące informacje stawkowe, o które można występować już od 1 listopada br., będą miały walor ochronny dopiero wobec czynności dokonanych po 31 marca 2020 r.
– WIS, które zostaną wydane w okresie przejściowym, będą mieć charakter co najwyżej pomocniczy (poglądowy) i niewiążący dla administracji podatkowej – podkreśla ekspert.
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Zgodnie z obecnym stanem prawnym PKWiU 2008 może być stosowana do 31 grudnia 2019 r. W związku z tym załącznik nr 15 do ustawy obecnie oparty jest właśnie na klasyfikacji z 2008 r.
Mając na uwadze fakt, że planowane jest przedłużenie stosowania PKWiU 2008 do 31 marca 2020 r. należy założyć, że w tym okresie towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 będą identyfikowane według PKWiU 2008. Docelowo jednak, czyli od 1 kwietnia 2020 r. będą stosowane nowe zasady identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT, wprowadzone przepisami ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1751), czyli w zakresie usług według PKWiU 2015, natomiast w zakresie towarów według CN. Przed tym dniem zostaną odpowiednio dostosowane przepisy ustawy o VAT w zakresie identyfikowania towarów i usług, przy nabyciu których należy dokonywać płatności z wykorzystaniem mechanizmu split payment, czyli załącznik nr 15 zostanie znowelizowany.
Od kwietnia wejdzie w życie matryca stawek podatkowych. Zmieni sposób klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT