Jeżeli operator platformy ułatwiającej obrót długami weryfikuje wierzytelności i jest podmiotem umów cesji, to takie usługi są zwolnione z opodatkowania jako pośrednictwo w handlu długami.
Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła spółki udzielającej pożyczek długoterminowych osobom fizycznym. Firma współpracuje też z operatorem łotewskiej platformy internetowej, która umożliwia inwestowanie w wierzytelności. W praktyce wygląda to tak, że korzystający ze strony inwestor, na podstawie cesji, kupuje od spółki wierzytelności za określoną cenę. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy nabywanie przez polską spółkę usług od operatora takiej platformy to import zwolniony z VAT.
Spółka twierdziła, że tak, bowiem chodzi o usługi pośrednictwa finansowego w zakresie długów, które są zwolnione z opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Argumentowała, że działalność operatora polega na kojarzeniu ze spółką inwestorów w celu realizacji transakcji, których przedmiotem są wierzytelności. Operator jest odpowiedzialny za rozliczanie inwestycji (dokonanych za pośrednictwem platformy). Spółka podkreślała, że nie stosuje się tu wyłączenia ze zwolnienia, odnoszącego się do ściągania długów (art. 43 ust. 15 ustawy o VAT), gdyż operator takimi czynnościami się nie zajmuje.
Ze spółką nie zgadzał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że czynności rozliczeniowe operatora nie są świadczeniem usług pośrednictwa finansowego w zakresie długów. Chodzi bowiem tylko o przekazywanie ceny nabycia wierzytelności z konta inwestora na konto spółki oraz przekazywanie spłat wierzytelności z konta spółki na konto inwestora. Za pośrednictwo w obrocie długami dyrektor KIS nie uznał także innych czynności operatora, takich jak umieszczanie wierzytelności wskazanych przez spółkę na portalu oraz obsługę procesu samej cesji. – To są działania techniczne – uznał organ podatkowy i w konsekwencji nakazał opodatkować nabywane usługi 23-proc. VAT.
Z fiskusem nie zgodził się WSA w Warszawie, który stwierdził, że czynności operatora są pośrednictwem w zakresie obrotu długami, zwolnionym z VAT.
– Organowi umknęło, że operator łotewski również weryfikuje wierzytelności oraz że jest on podmiotem umów cesji, a zatem jego czynności wykraczają poza techniczną obsługę platformy – wskazał sędzia Włodzimierz Gurba. W ocenie sądu istotne jest również to, że rola operatora nie kończy się na umowie cesji, ale pośredniczy on w rozliczaniu wierzytelności między jej zbywcą, a nabywcą.
– To, że operator nie uczestniczy w negocjacjach między kupującym a nabywcą nie oznacza, że nie jest pośrednikiem – podkreślił warszawski WSA. Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 226/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia