Firmy powiązane, które zanotują stratę z któregokolwiek źródła przychodów, muszą sporządzić dokumentację swoich transakcji kontrolowanych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadała spółka, która wraz z kilkoma podmiotami powiązanymi zarejestrowała podatkową grupę kapitałową (PGK). Wartość większości transakcji, które przeprowadzali między sobą członkowie grupy, przekraczała limity progów dokumentacyjnych określonych w art. 11k ustawy o CIT (zasadniczo 2 i 10 mln zł). Tym samym były to transakcje kontrolowane, dla których należy sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych.
Reklama
Spółka uważała jednak, że zarówno ona, jak i pozostałe podmioty będą wolne od tego obowiązku. Zwróciła uwagę na inny przepis, tj. art. 11n pkt 1 ustawy o CIT. Wynika z niego, że lokalnej dokumentacji cen transferowych nie muszą sporządzać przedsiębiorcy powiązani, którzy spełnią łącznie trzy warunki. Jednym z nich jest nieosiągnięcie straty podatkowej. Zdaniem spółki oznaczałoby to, że ze zwolnienia dokumentacyjnego można skorzystać, nawet jeśli firma ma stratę jednego źródła przychodów (np. z zysków kapitałowych), ale po skompensowaniu jej z przychodem osiągniętym z działalności operacyjnej uzyska dochód do opodatkowania. Takie zasady powinny dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, a więc także tych działających w ramach PGK – argumentowała.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z takim stanowiskiem. Wyjaśnił, że lokalną dokumentację cen transferowych należy sporządzać, jeśli firma osiągnie stratę z któregokolwiek źródła przychodów. Odwołał się przy tym do definicji straty podatkowej zawartej w art. 7 ust. 2 ustawy o CIT. Z przepisu tego wynika, że można mówić o stracie, gdy wysokość kosztów uzyskania przychodu przekroczy osiągnięte przychody. Definicja ta dotyczy dochodu ze źródła przychodów, a nie dochodu do opodatkowania – podkreślił dyrektor KIS.
Tym samym – podsumował – wystarczy, że spółki osiągną stratę czy to z zysków kapitałowych, czy to z działalności operacyjnej, by musiały sporządzać dokumentację transakcji o wartości przekraczającej progi, o których mowa w art. 11k ustawy o CIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 sierpnia 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.187.2019.1.AK