Przedsiębiorcy często korzystają z leasingu jako formy finansowania swojej działalności. Marcin Lipski, menedżer w dziale audytu firmy Ernst & Young, zwraca uwagę, że mimo iż w większości przypadków w nazwie umowy leasingu widnieje określenie operacyjny, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości rozważyć należy treść art. 3 ust. 4, który zawiera siedem warunków do uznania leasingu za finansowy. Pamiętać należy, że wystarczy, aby tyko jeden z tych warunków został spełniony, a leasing wbrew nazwie wynikającej z umowy jest leasingiem finansowym. Tym samym przedmiot leasingu rozpoznany musi zostać w księgach leasingobiorcy wraz z korespondującym zobowiązaniem.

Nasz rozmówca przypomina, że wyjątek przewidziany jest dla podmiotów, których roczne sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu i ogłaszaniu. Takie podmioty mogą kwalifikować umowy leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

- Korzystając z leasingu operacyjnego, zazwyczaj spółka miesięcznie otrzymuje faktury leasingowe, które zaliczać powinna do usług obcych i może traktować jako koszty podatkowe - twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje również, że niewątpliwą zaletą leasingu operacyjnego jest to, że nie ogranicza on zdolności kredytowej leasingobiorcy, ponieważ struktura pasywów nie ulega pogorszeniu z punktu widzenia wskaźników oceny wiarygodności kredytowej. Ponadto przedmiot leasingu może na siebie sam zarabiać - z przepływów pieniężnych, które generowane są za jego pomocą, spółka finansować może spłaty rat leasingowych.

Jak twierdzi Marcin Lipski, przeciwnicy leasingu wskazują, że całkowity jego koszt jest często wyższy od kosztu zakupu za gotówkę czy też nawet kosztu kredytu bankowego. Pamiętać jednak należy, że kapitał, który w przypadku zakupu za gotówkę zainwestowany musi zostać od razu, w przypadku leasingu może pracować i generować zyski równolegle do zysków generowanych przez przedmiot leasingu - co w ujęciu globalnym najczęściej powoduje, że leasing okazuje się alternatywą tańszą.

AGNIESZKA POKOJSKA

agnieszka.pokojska@infor.pl