Podczas sejmowych prac nad nowelizacją ustawy o biegłych rewidentach poluzowano wymogi dla części osób, które będą prowadzić kontrole w spółkach audytorskich.
Zdaniem biegłych rewidentów zmiana została wprowadzona, bo w ciągu pół roku, które zostało na utworzenie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, nie udałoby się znaleźć odpowiedniej liczby kontrolerów z wymaganym wykształceniem i doświadczeniem.

Ustawa o rachunkowości Zmiany 2018. Nowy system sprawozdawczości finansowej >>>>

Projekt z wprowadzoną poprawką ma w tym tygodniu trafić do drugiego czytania w Sejmie.
Celem nowelizacji jest stworzenie nowego systemu nadzoru nad usługami świadczonymi przez biegłych rewidentów. Ma to być remedium na niedoskonałości dotychczasowego systemu. Ujawniły się one przy okazji afery GetBacku. Spółka została oskarżona o to, że prezentowała w księgach rachunkowych dane niezgodnie z przepisami.