Wspólnicy spółki cywilnej prowadzą działalność polegającą na świadczeniu usług doradztwa podatkowego i rachunkowych. Zamierzają jednak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia usług rachunkowych. Natomiast spółka cywilna będzie nadal świadczyć usługi doradztwa podatkowego.

Do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy spółki cywilnej zamierzają wnieść aportem używany sprzęt komputerowy, wyposażenie, wartość firmy i oprogramowanie, które służyły działalności opodatkowanej VAT.

Zwolnione z VAT są wkłady niepieniężne (aporty) wnoszone do spółek prawa handlowego i cywilnego. Wynika to z par. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzeniu ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Przypomniano to w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, nr PP/443-53-1/07, z 27 lipca 2007 r. Zatem wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aportu sprzętu komputerowego, oprogramowania wyposażenia itp. będzie objęte zwolnieniem z VAT na podstawie przepisu wspomnianego rozporządzenia.

Więcej: www.mf.gov.pl