Zwrot od pracodawcy kosztów leczenia w związku z wypadkiem przy pracy jest opodatkowany – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o podatnika, który uległ poważnemu wypadkowi przy pracy. Od tej pory jest częściowo niezdolny do pracy i pobiera rentę. Wyrokiem sądu otrzymał zadośćuczynienie i odszkodowanie. Ponadto wystąpił – już bezpośrednio do pracodawcy – o zwrot kosztów leczenia. Swoje kalkulacje oparł na uzyskanym wcześniej orzeczeniu w sprawie odszkodowania.
Reklama
Pracodawca dobrowolnie wypłacił byłemu pracownikowi żądaną kwotę, uwzględnił ją jednak w informacji PIT-11 za 2018 r. Podatnik uważał, że niesłusznie. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że świadczenie to nie mieści się w żadnym ze zwolnień z podatku dochodowego.
W szczególności – wyjaśnił – nie ma tu zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Dotyczy on odszkodowań i zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania określają układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy lub statuty, o których mowa w kodeksie pracy (z wyjątkami).
Nie mają tu też zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3b i 3c ustawy o PIT, które mówią o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach przyznanych wyrokiem lub ugodą sądową oraz o rentach.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że zwrot od pracodawcy kosztów leczenia w związku z wypadkiem przy pracy jest przychodem z innych źródeł.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.167.2019.2.HD.