Ministerstwo Finansów zapewniło, że złożenie przez fiskusa skargi pauliańskiej nie ma dziś wpływu na przedawnienie zobowiązań podatkowych, a w przyszłości nie wpłynie na termin przedawnienia wymiaru podatku, lecz jedynie poboru.
Resort odniósł się w ten sposób do naszego artykułu „Fiskus zyska nową broń przeciwko zalegającym z podatkami” (DGP nr 117/2019).
Chodzi o skutki planowanej nowej ordynacji podatkowej, której projekt czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Znalazł się w nim przepis, zgodnie z którym wniesienie przez skarbówkę skargi pauliańskiej (do sądu powszechnego) powodowałoby zawieszenie biegu terminu przedawnienia poboru (planowany art. 180 pkt 9 ordynacji). Resort finansów dodał ten przepis zgodnie z zaleceniem Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wcześniej nie planował, żeby skarga pauliańska w jakikolwiek sposób wpływała na termin przedawnienia.
Przypomnijmy, że projekt nowej ordynacji przewiduje dwa odrębne terminy przedawnienia – wymiaru i poboru podatku (dziś takiego podziału nie ma).
Obawy ekspertów wzbudziło uzasadnienie do projektu. Odczytali je w ten sposób, że skarga pauliańska będzie przerywała termin nie tylko przedawnienia poboru (co wprost wynika z projektowanego art. 180 pkt 9), ale i wymiaru. Co więcej, eksperci uznali, że ministerialne uzasadnienie może być sygnałem dla organów podatkowych, że już dziś, składając skargę pauliańską do sądu powszechnego, mogą wpływać na zawieszenie biegu terminu przedawnienia.
Z takimi wnioskami nie zgadza się Ministerstwo Finansów. „Zawarte w projekcie przepisy nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do tego, że wystąpienie do sądu powszechnego ze skargą pauliańską spowoduje jedynie zawieszenie (lub nierozpoczynanie) biegu terminu przedawnienia poboru (art. 180 pkt 9), a nie przedawnienia wymiaru” – zapewnił resort w wyjaśnieniach przesłanych do DGP.
Zdaniem resortu finansów uzasadnienie do projektu ordynacji nie daje też żadnych podstaw do formułowania wniosków, że już dziś, na gruncie obecnych przepisów, złożenie skargi pauliańskiej skutkuje zawieszeniem biegu terminu przedawnienia. „Jest to całkowicie dowolna interpretacja treści uzasadnienia projektu, nieoddająca rzeczywistego stanu rzeczy” – napisał resort.
Projekt ordynacji przewiduje dwa odrębne terminy przedawnienia – wymiaru i poboru podatku
Etap legislacyjny
Projekt ordynacji podatkowej (druk sejmowy 3517) – skierowany do I czytania w Sejmie