Na wprowadzenie zmian, które przewiduje projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, oczekiwało wielu przedsiębiorców. I tak przewiduje się, że fiskus będzie zawiadamiał o kontroli z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Natomiast podatek, o który toczy się spór z administracją skarbową, będzie trzeba zapłacić dopiero, gdy zapadnie ostateczna decyzja. Proponowane rozwiązania powinny ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Przewidziano jednak od nich pewne wyjątki. Generalnie mają one na celu zapobieganie nieuczciwym działaniom. W trakcie prac legislacyjnych należy zatem tak doprecyzować przepisy, żeby te wyjątkowe rozwiązania nie były w przyszłości nadużywane. Nowelizacja stwarza bowiem szansę na lepsze współdziałanie fiskusa z podatnikami.