Od początku 2021 r. akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru.
Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i innych ustaw przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów.