Od początku 2021 r. akcje posiadane przez akcjonariuszy spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane i trafią do specjalnego rejestru.
Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i innych ustaw przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów.
Na wejściu w życie nowelizacji ma skorzystać przede wszystkim Krajowa Administracja Skarbowa. Nowe rozwiązania powinny bowiem skończyć z anonimowością właścicieli akcji na okaziciela w wielu funkcjonujących obecnie na rynku podmiotach. Dziś ułatwia to popełnianie wielu przestępstw np. prania brudnych pieniędzy. Ministerstwo Finansów już sześć lat temu alarmowało, że skutkiem obecnych reguł jest zaliczanie Polski do krajów wysokiego ryzyka, co godzi w naszą pozycję na forum międzynarodowym m.in. w grupie państw wysoko rozwiniętych G-20.
Projekt zakłada, że akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych zostaną przymusowo zdematerializowane (zdigitalizowane, czyli zapisane w systemie teleinformatycznym), a więc stracą swoją fizyczną postać. To – zdaniem rządu – pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi (trudniej będzie je np. zgubić), ale też zmniejszyć obecne koszty (np. druku, przechowywania i transportowania w ich papierowej formie).
Powstaną też specjalne rejestry akcjonariuszy prowadzone przez podmioty kwalifikowane nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. „Nie ma uzasadnienia dla gwarantowania anonimowości akcjonariuszom spółki akcyjnej zamkniętej w przypadku, gdy takiej gwarancji nie mają wspólnicy spółki z o.o.” – uzasadnia rząd.
Informacje zgromadzone w takich rejestrach fiskus będzie mógł wymieniać z innymi państwami. Wykorzysta je także do zapobiegania przestępstwom gospodarczym.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i innych ustaw – przyjęty przez rząd