Koło łowieckie, które na zlecenie powiatowego inspektoratu weterynarii dokonuje sanitarnego odstrzału zwierząt, musi powiększyć zryczałtowane wynagrodzenie z tego tytułu o 23 proc. VAT – wyjaśnił dyrektor KIS.
Prawo do zryczałtowanego zwrotu kosztów związanych z przeprowadzeniem takiego odstrzału przysługuje organizacji zgodnie z art. 47a ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967). Kwotę ryczałtu ustala i wypłaca powiatowy lekarz weterynarii. Każdorazowo mieści się ona jednak w limitach określonych w rozporządzeniu przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W 2019 r. zgodnie z najnowszym dokumentem z 15 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2195) jest to odpowiednio: 650 zł brutto za samice przelatki i dorosłe samice dzika oraz 300 zł brutto za pozostałe dziki.
Sama procedura wygląda tak, że koło łowieckie wystawia na rzecz powiatowego inspektoratu weterynarii fakturę dotyczącą ryczałtu za każdego odstrzelonego dzika, a po jej opłaceniu przekazuje 80 proc. środków konkretnemu myśliwemu. Pozostałe 20 proc. organizacja zatrzymuje jako własne środki.
Koło łowieckie uznało, że kwota ryczałtu jako rekompensata poniesionych przez nie kosztów sanitarnego odstrzału dzików nie podlega VAT. Zdaniem organizacji nie jest to wynagrodzenie za odpłatną dostawę towarów ani świadczenie usług.
Koło powołało się też na interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 kwietnia 2012 r. (nr IPTPP2/443-34/12-4/PR).
Do innych wniosków doszedł dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że koło łowieckie świadczy na rzecz powiatowego inspektoratu weterynarii odpłatną usługę odstrzału dzików, na którą składa się wiele pomniejszych świadczeń (np. zaopatrzenie w amunicję, dojazd do miejsc odstrzału sanitarnego dzików, transport tusz dzików do miejsc ich przechowywania). Skoro więc inspektorat wypłaca organizacji wynagrodzenie z tego tytułu, to powinno ono być powiększone o 23 proc. VAT – nie miał wątpliwości dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 kwietnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.102.2019.3.AM