TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. 31 sierpnia mija termin złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Czynność ta jest opodatkowana niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT. Deklaracji VAT-11 nie składają podatnicy, którzy są zobowiązani do składania VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

Więcej www.mf.gov.pl

TRZEBA ZŁOŻYĆ INFORMACJĘ. 31 sierpnia mija termin przedłożenia radzie i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 r. Do 31 sierpnia samorządy mają czas na złożenie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych samorządowych osób prawnych.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl

AKTUALNA LISTA DORADCÓW. Krajowa Rada Doradców Podatkowych opublikowała aktualną listę doradców podatkowych (stan na 30 sierpnia 2007 r.).

Więcej www.kidp.pl

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ. Urząd Skarbowy w Zduńskiej Woli podpisał porozumienie z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w Zapolicach i Szadku. Celem współpracy jest ułatwienie w otrzymaniu zaświadczeń o dochodach osobom, które ubiegają się o przyznanie zasiłków rodzinnych.

ANKIETA DLA KSIĘGOWYCH. Europejska Federacja Ekspertów Księgowych (FEE) zaprasza użytkowników, a także sporządzających sprawozdania finansowe oraz inne zainteresowane osoby do wypełnienia ankiety dotyczącej projektu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla małych i średnich przedsiębiorstw. Należy to uczynić do 31 października. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Więcej www.kibr.org.pl

CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO. 28, 29 września i 6 października odbędzie się najbliższy egzamin dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Kandydaci składają odpowiednie dokumenty do Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.

URZĘDNICY POMAGAJĄ DZIECIOM. Ponad 2800 zł zebrali pracownicy Izby Skarbowej w Krakowie i małopolskich urzędów skarbowych na zakup przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka nr 7 w Krakowie. Zeszyty, kolorowy papier, ołówki i długopisy trafiły już do dzieci.

Więcej www.iskrakow.krak.pl

BRYTYJSKIE UMOWY DOTYCZĄCE PODATKÓW. Brytyjskie ministerstwo skarbu ogłosiło program rozszerzenia katalogu państw, z którymi Wielka Brytania podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, protokoły do takich umów, a także umowy o wymianie informacji podatkowej. Prace nad nowymi umowami mają zakończyć się w marcu 2008 r.

Więcej www.taxnews.pl