Po interwencji naszej redakcji Ministerstwo Finansów poinformowało, jak poprawnie uzupełnić nowy wzór deklaracji CIT-8, gdy do odliczenia pozostała strata z lat ubiegłych.
Do dziś należy przesłać deklaracje CIT-8 za 2018 r. Od kilku dni obowiązuje nowy formularz, wprowadzony rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 570).
Jego wzór (wersja 26) Ministerstwo Finansów udostępnia na Portalu Podatkowym, mimo że w rozliczeniu za 2018 r. podatnicy CIT mogą jeszcze złożyć deklaracje CIT-8 zgodnie z dotychczasowym wzorem. Nie ma znaczenia, że obowiązuje już zmieniony wzór deklaracji.

Kłopot z odliczeniem straty

Reklama
Na problem z wypełnieniem nowego formularza CIT-8 zwróciła nam uwagę jedna z naszych czytelniczek. Zaniepokojona poinformowała nas, że nie da się go prawidłowo wypełnić. Chodziło o rozliczenie straty z lat ubiegłych. Księgowa wyjaśniła, że w załączniku CIT-8/O wprowadza kwotę straty do wykorzystania za 2018 r. (pozycje: B.2.1 poz. 74 – 77).
Wówczas pozycja 94 (strata) przenosi się automatycznie do pozycji 152 „Dochody (przychody) z zysków kapitałowych”, ale w samej deklaracji CIT-8 nie pojawia się już żadna z pozycji odliczeń strat z lat ubiegłych (E.1 poz. 79 – 84).
Problemu nie rozwiązywało ręczne wpisanie kwoty do którejkolwiek z tych pozycji. Nawet bowiem, gdy księgowa tak robiła, to kwoty te nie sumowały się i nie obniżały podstawy opodatkowania. A po naciśnięciu pola „Sprawdzenie poprawności” okazywało się, że wszystkie dane zostały poprawnie wypełnione i są gotowe do wysyłki.
Interweniowaliśmy w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że kwota straty z lat ubiegłych wykazana w sekcji B.2.1. załącznika CIT-8/O(13) jest „domyślnie” przenoszona do poz. 152 tego formularza. Chcąc odliczyć ją w ramach dochodów „z innych źródeł przychodów” (czyli także z działalności gospodarczej), należy kwotę z poz. 152 przenieść ręcznie do poz. 153 (wykasowanie kwoty lub jej zmiana w dopuszczalnym zakresie z poz. 152 powoduje jej przeniesienie się do poz. 153). – Wtedy kwota zostaje przeniesiona do deklaracji głównej CIT-8 do poz. 88 – wyjaśnił resort.

Wybrani mogą później

Przypomnijmy, że niektórzy podatnicy mają więcej czasu na złożenie deklaracji, bo do 31 października 2019 r. Wynika to z innego rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. opublikowanego w Dzienniku Ustaw w poz. 549.
Preferencja dotyczy podatników:
■ których rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.,
■ osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz
■ którzy nie mieli obowiązku w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji PIT.
W rozliczeniu za 2018 r. można złożyć deklarację CIT-8 na dotychczasowym wzorze