Jednostki administracji rządowej i samorządowej nie prześlą skarbówce danych o pozyskanych fakturach – nieoficjalnie dowiedział się DGP. Rezygnację z kontrowersyjnego pomysłu potwierdzili nasi rozmówcy w Ministerstwie Finansów.
Resort pierwotnie zakładał, że samorządowcy i urzędnicy rządowi musieliby prowadzić nowy rejestr JARIS. Znalazłyby się w nim faktury zakupowe, których nie uwzględniono w ewidencji, oraz faktury wystawione przez podmioty. W pierwszym przypadku byłyby to np. dokumenty pozyskane przy wykonywaniu zadań własnych przez gminę (np. faktury z salonu samochodowego przy okazji rejestracji pojazdu). W drugim przypadku chodziłoby o każdą fakturę niezwiązaną z zadaniami własnymi. Jednostki rządowe i samorządowe musiałyby przesyłać informacje z wykazu JARIS do szefa Krajowej Administracji Skarbowej do 25. dnia każdego miesiąca.
Pierwotny projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej wprowadzał Centralny Rejestr Faktur, którego częścią byłby JARIS. Jak tłumaczyło MF, miało to pozwolić na uszczelnienie systemu poboru VAT. Faktury wystawiane na rzecz podmiotów rządowych i samorządowych zasadniczo nie dają im prawa do odliczenia VAT, co wykorzystywało wielu wystawców: nie wykazywali oni faktur w ewidencji i unikali rozliczenia należnej daniny.
Pomysł MF spotkał się jednak z krytyką samorządów. Zwracały one uwagę na dodatkową biurokrację i konieczność dostosowania systemów komputerowych w gminach i powiatach. Przekładałoby się to na dodatkowe wydatki, dla których nie przewidziano realnej rekompensaty.
Nasi rozmówcy w resorcie finansów przyznają, że zastrzeżenia były na tyle poważne, że zdecydowano o rezygnacji z JARIS. Pomysłu na nowy wykaz nie znajdziemy już w nowej wersji projektu, którym dziś ma się zająć Stały Komitet Rady Ministrów. Nie oznacza to jednak, że JARIS nie powróci w przyszłości, bo – jak zapewnia MF – problem, któremu miał zaradzić, jest na tyle poważny, że podjęcie kroków zaradczych jest niezbędne.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i ordynacji podatkowej: po konsultacjach publicznych