Z początkiem 2019 r. kolejny raz znowelizowana została ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Najważniejsza ze zmian polegała na przedłużeniu stosowania podwyższonych stawek VAT, przy czym z nowych przepisów nie wynika konkretny okres stosowania podwyższonych stawek VAT, ale określono wskaźniki, których osiągnięcie spowoduje powrót do standardowych stawek. Całkowitą nowością są natomiast przepisy regulujące opodatkowanie VAT bonów i czynności dokonywanych w zamian za nie. W świetle nowych regulacji mamy bony jednego oraz różnego przeznaczenia.

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba składać wniosków o zwrot oraz skrócenie terminu zwrotu. Obecnie wystarcza jedynie dokonywanie odpowiednich zapisów w składanych przez podatników deklaracjach VAT. Korzystną dla podatników zmianą jest również skrócenie terminu korzystania z ulgi na złe długi do 90 dni. Towarzyszyło temu analogiczne skrócenie terminu, którego upływ skutkuje obowiązkiem korekty odliczonego VAT przez dłużników.

Z 1 stycznia 2019 r. zmodyfikowano również przepisy dotyczące szczególnej procedury w zakresie rozliczania VAT z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych. Jedna ze zmian polegała na wprowadzeniu dodatkowego miejsca świadczenia tych usług.

To oczywiście nie wszystkie wprowadzone z początkiem 2019 r. zmiany, a w konsekwencji liczba nowych przepisów ustawy o VAT jest znaczna. W niniejszym komentarzu właśnie te regulacje zostały gruntownie omówione, w wielu przypadkach na przykładach.

TO TYLKO FRAGMENT PUBLIKACJI. CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST NA EDGP>>>

Tomasz Krywan, doradca podatkowy