Elektroniczne deklaracje podatników CIT, którzy już nie mogą składać rocznych deklaracji papierowo, może przesłać pełnomocnik – informuje Ministerstwo Finansów.
Problem wziął się stąd, że zeznania CIT-8 (CIT-8AB) za 2018 r. muszą być składane cyfrowo i można je opatrywać wyłącznie płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tymczasem wiele małych podmiotów ma problem z dostępem do takiego podpisu i sygnalizowało to Ministerstwu Finansów, co resort przyznał w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.
Dlatego MF przypomina, że do podpisania takiej deklaracji można ustanowić pełnomocnictwa, o czym zawiadamia się naczelnika urzędu skarbowego.
– Udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bo czynność ta jest zwolniona z opłaty skarbowej – podkreśla resort.
Przyznaje, że w ministerstwie analizowane są możliwości wprowadzenia rozwiązań systemowych i technicznych, które ułatwią małym podmiotom CIT wywiązywanie się z obowiązków.
Jednym z nich jest projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Pisaliśmy o tym w artykule „Nawet 130 tys. podatników CIT później prześle deklaracje” (DGP nr 45/2019).
Dzięki temu więcej czasu (bo do 31 października 2019 r.) na złożenie deklaracji CIT-8 będą mieli ci, którzy:
  • rok podatkowy rozpoczęli po 31 grudnia 2017 r. i zakończą przed 1 lipca 2019 r.,
  • osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku (na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT),
  • nie byli zobowiązani w roku podatkowym, za który ma być złożone zeznanie, do sporządzenia deklaracji lub informacji w PIT.
Resort finansów przyznaje, że rozporządzenie to powinno zostać wydane w ciągu najbliższych dni.