Spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych oraz te, w których choć jedna akcja została objęta obrotem regulowanym, będą podlegać pod specjalistyczne urzędy skarbowe – wynika z opublikowanego projektu.
Zakłada on zmianę rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 24 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 437) określającego, dla których podatników i płatników właściwy jest inny naczelnik urzędu skarbowego, niż wynikałoby to z właściwości miejscowej (takimi urzędami są np. Pierwszy i Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy).
Dziś wyspecjalizowane urzędy obsługują m.in. podatkowe grupy kapitałowe. Natomiast poszczególni członkowie PGK i spółki działające na rynkach regulowanych podlegają pod taki urząd, tylko gdy spełnią określone warunki (np. osiągną określony poziom przychodów ze sprzedaży).
Resort finansów ma nadzieję, że po zmianie łatwiej będzie mu identyfikować istotne ryzyka podatkowe.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – w konsultacjach publicznych