Prawie 35 tys. deklaracji rozliczono już za pomocą usługi Twój e-PIT, ich liczba dynamicznie rośnie - powiedział PAP rzecznik prasowy MF Paweł Jurek. Poinformował, że system odnotowuje ok. 500 prób zalogowania na sekundę.

"Złożono już prawie 35 tys. deklaracji za pomocą usługi Twój e-PIT, ich liczba dynamicznie wzrasta. Zainteresowanie usługą Twój e-PIT jest bardzo duże" - powiedział rzecznik MF. Dodał, że obecnie system odnotowuje ok. 500 żądań zalogowania na sekundę. Nie wszystkie te próby kończą się powodzeniem, np. z powodu podania przez podatników niewłaściwych danych autoryzujących.

Wcześniej, kiedy na koncie systemu było 20 tys. złożonych deklaracji, rzecznik przyznał, że do ministerstwa docierały sygnały o problemach z logowaniem. Zapewnił, że są one przejściowe. "Wynikają z bardzo dużego zainteresowania usługą" - tłumaczył Jurek.

Wyjaśnił, że ministerstwo spodziewało się dużej popularności Twojego e-PIT-u, dlatego przygotowało dodatkowe serwery, które zostały już włączone do systemu. Jurek poinformował, że resort w zapasie ma kolejne serwery, które są sukcesywnie uruchomiane.

Od północy z czwartku na piątek na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl została uruchomiona usługa Twój e-PIT. W ramach tej usługi urząd skarbowy przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok każdego rozliczającego się według zeznania PIT-37 i PIT-38. Podatnik może wybrać, czy chce skorzystać z zeznania przygotowanego przez administrację skarbową, czy samodzielnie złożyć zeznanie.

Zeznanie podatkowe ma być dostępne na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia br. Po zalogowaniu się za pomocą własnego numeru PESEL oraz podaniu wielkości swojego przychodu w 2017 i 2018 roku podatnik może uzyskać dostęp do swojego zeznania. Jest tam ten sam numer KRS organizacji pożytku publicznego, którą wspierał w poprzednim zeznaniu.

Jeżeli podatnik nic nie będzie chciał zmienić, może to zaakceptować i wysłać. Jeżeli będzie chciał skorzystać z ulg lub możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, musi to zaznaczyć w odpowiedniej rubryce. W podobnym trybie można też zmienić organizację pożytku publicznego, na którą chce się przeznaczyć jeden procent.

Jeżeli podatnik nic nie zrobi i nie zaloguje się na Portal Podatkowy, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 30 kwietnia. Jeżeli pojawi się obowiązek dopłaty podatku, urząd skarbowy do końca maja prześle podatnikowi informację o podatku do zapłaty. Podatnik będzie miał na to 7 dni od uzyskania informacji z urzędu. W przypadku zwrotu podatku, urząd prześle go podatnikowi w ciągu 45 dni.