W przypadku doładowań i pakietów startowych sieci komórkowej przychód powstaje w momencie ich sprzedaży. Jest to przychód definitywny – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła jednego z operatorów komórkowych, który sprzedaje doładowania (online, offline oraz karty zdrapki) i pakiety startowe na usługi telekomunikacyjne. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, kiedy spółka ma rozpoznać przychód.
W praktyce w grę wchodziło wiele opcji: moment wydania doładowania/pakietu dystrybutorowi lub ostatecznemu klientowi, moment realizacji sprzedaży sfinansowanej przez ostatecznego klienta, ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął termin ważności doładowania/pakietu startowego itd.
Spółka chciała traktować otrzymaną wpłatę od klienta jak zaliczkę, czyli za „pobraną wpłatę lub zarachowaną należność na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych” (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT). Obowiązek podatkowy od takich wpłat jest odroczony.
Spółka argumentowała, że nie wie, jakie usługi i czy w ogóle wykona na rzecz nabywcy doładowania. Twierdziła, że wydawane przez nią doładowania/pakiety startowe nie są rzeczą, prawem majątkowym ani usługą. Są jedynie nośnikiem jednostek, które po aktywacji przez klienta (w przypadku doładowali offline oraz kart zdrapek) bądź automatycznie (w przypadku doładowali online oraz pakietów startowych) poświadczają możliwość nabycia świadczeń lub towarów od spółki.
Wydanie doładowań/pakietów nie jest więc wydaniem towaru ani świadczeniem usług. Przychód powstanie dopiero w momencie rzeczywistego wykonania usługi lub wydania towaru – uważała spółka.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że spółka, w momencie wpłaty należności za doładowanie, uzyskuje przysporzenie, które jest bezzwrotne i definitywne. Powinna więc rozpoznawać przychód podatkowy w momencie wydania doładowania lub pakietu startowego. Wtedy bowiem klient płaci za usługi i dostawy, które zostaną wykonane w przyszłości.
Z organem zgodziły się też sądy obu instancji. WSA w Warszawie orzekł, że klient, kupując doładowanie lub pakiet startowy, płaci z góry za usługę, bez względu na to, czy później z niej skorzysta. Dla spółki jest to wynagrodzenie ze sprzedaży doładowań/pakietów, które obejmuje całą wartość usługi. Nie można więc przyjąć, że nie są to płatności o charakterze definitywnym – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Stefan Babiarz przypomniał, że czym innym jest określenie przysporzenia, które nie jest przychodem (art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT), a czym innym moment powstania przysporzenia, które jest przychodem podatkowym (art. 12 ust. 3a). – W przypadku doładowań/pakietów startowych, niezależnie od tego, czy są one powiązane z innymi usługami, przychód powstaje w momencie ich sprzedaży. Jest to przychód definitywny – wyjaśnił sędzia Babiarz.
W momencie otrzymania należności za doładowanie spółka uzyskuje przysporzenie, które jest bezzwrotne i definitywne

orzecznictwo

Wyrok NSA z 31 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 3423/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia