W przypadku doładowań i pakietów startowych sieci komórkowej przychód powstaje w momencie ich sprzedaży. Jest to przychód definitywny – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła jednego z operatorów komórkowych, który sprzedaje doładowania (online, offline oraz karty zdrapki) i pakiety startowe na usługi telekomunikacyjne. Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, kiedy spółka ma rozpoznać przychód.
W praktyce w grę wchodziło wiele opcji: moment wydania doładowania/pakietu dystrybutorowi lub ostatecznemu klientowi, moment realizacji sprzedaży sfinansowanej przez ostatecznego klienta, ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął termin ważności doładowania/pakietu startowego itd.