Jeśli użytkowanie wieczyste gruntu zostało ustanowione po 1 maja 2004 r., to opłaty z tytułu przekształcenia we własność są opodatkowane – odpowiedział dyrektor KIS.
Wątpliwości gminy, która wystąpiła o interpretację, wiązały się z wejściem w życie tzw. ustawy przekształceniowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716). Na jej podstawie od 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów stali się ich właścicielami. Muszą jednak uiścić opłatę z tytułu przekształcenia.
Gmina uznała, że cała ta operacja nie podlega VAT. Wraz ze zmianą użytkowania wieczystego gruntu we własność nie dochodzi bowiem do odpłatnej dostawy towarów. Nastąpiła ona już z chwilą ustanowienia pierwotnego prawa (użytkowania wieczystego) i nie może dojść do niej ponownie – argumentowała.
Uznała zatem, że skoro przekształcenie nastąpiło z mocy prawa, to ona sama nie może być z tego tytułu traktowana jako podatnik VAT i nie ma obowiązku rozliczenia podatku.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z gminą tylko w części. Potwierdził, że nie dojdzie do odpłatnej dostawy towarów, bo nastąpiła ona już z chwilą ustanowienia użytkowania wieczystego.
Nie oznacza to jednak – zastrzegł – że w żadnym wypadku nie wystąpi VAT. Przypomniał, że przed 1 maja 2004 r. grunty nie były traktowane jako towar, a więc ich sprzedaż lub ustanowienie użytkowania wieczystego nie było dostawą towarów. Tym samym opłaty przekształceniowe należne od dotychczasowego użytkownika, pobierane z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność, również nie będą podlegać VAT.
Po 30 kwietnia 2004 r. stan prawny się zmienił – ustanowienie prawa użytkowania wieczystego stało się dostawą towarów. W związku z tym opłaty z tytułu przekształcenia we własność też są opodatkowane. Należy je bowiem traktować jako element ceny za dokonaną już dostawę gruntu – stwierdził dyrektor KIS.
Wyjaśnił zatem, że gmina powinna rozliczyć VAT według odpowiedniej stawki: 22 proc. (jeśli prawo użytkowania wieczystego ustanowiono od 1 maja 2004 r. do końca grudnia 2010 r.) i 23 proc. (jeśli odbyło się to po 31 grudnia 2010 r.).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.869.2018.2.ŻR