Podatnik dostanie zaświadczenie ze skarbówki o stanie rozliczeń swojego kontrahenta, nawet, jeśli ten nie wyrazi na to zgody – zapewnił wiceminister finansów Filip Świtała w odpowiedzi na poselską interpelację.
Podatnicy mogą pozyskiwać takie zaświadczenia z urzędu skarbowego od 25 grudnia 2017 r. Wcześniej można było dowiedzieć się tylko o stanie własnych zaległości.
W zaświadczeniu urząd informuje, czy aktualny kontrahent podatnika:
  • nie złożył (lub złożył) deklarację lub jakikolwiek inny dokument wymagany przez przepisy podatkowe;
  • nie ujął (lub ujął) wymaganych informacji w deklaracji lub innym dokumencie;
  • zalega (lub nie zalega) w zapłacie podatków.
Informacje te nie są objęte tajemnicą skarbową. Ich udzielenie ma chronić uczciwych podatników przed współpracą z nierzetelnymi kontrahentami.
Miało się to jednak zmienić w 2020 r., wraz z wejściem w życie nowej ordynacji podatkowej. Jej pierwotny projekt (z lipca 2018 r.) zakładał, że kontrahent podatnika będzie musiał zgodzić się na upublicznienie takich informacji o sobie.
Resort finansów uzasadniał to unijnymi przepisami o RODO (czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Nakazują one zapewnić odpowiedni poziom ochrony w związku z przetwarzaniem i przepływem danych osobowych osób fizycznych. Co więcej, zainteresowany powinien wyrazić na to zgodę.
Zastrzeżenia do tego zgłosił jednak m.in. resort przedsiębiorczości i technologii. Zwrócił uwagę na to, że „lustracja podatkowa” stanie się martwa i nie spełni swojego głównego celu – ochrony uczciwych firm przed nierzetelnymi kontrahentami.
Ministerstwo Finansów uznało te uwagi za zasadne. W odpowiedzi na poselską interpelację wiceminister Świtała wyjaśnił, że zgodnie z najnowszą, grudniową wersją projektu ordynacji, uzyskanie zaświadczenia o stanie rozliczeń kontrahenta nie będzie zależało od jego zgody (projektowany art. 104 par. 3 ordynacji). Kontrahent podatnika otrzyma z urzędu skarbowego uwierzytelnioną kopię wydanego zaświadczenia. ©℗
Odpowiedź z 28 stycznia 2019 r. wiceministra finansów Filipa Świtały na interpelację poselską nr 28311