■  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI. 31 sierpnia mija termin złożenia deklaracji dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Czynność ta jest opodatkowana niezależnie od tego, czy podmiot dokonujący dostawy jest podatnikiem VAT. Deklaracji VAT-11 nie składają podatnicy, którzy są zobowiązani do składania VAT-7, VAT-7K lub VAT-8.

Więcej www.mf.gov.pl

■  SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pińczowie w porozumieniu z wójtami gmin: Kije, Michałów i Złota organizuje spotkania z przedsiębiorcami i osobami planującymi rozpoczęcie działalności gospodarczej. Tematem spotkań będzie m.in. PIT i VAT. Spotkania odbędą się: 3 września o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Michałowie, 4 września o godz. 11.00 w Bibliotece Publicznej w Złotej, 10 września o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Kijach.

Więcej www.izba-skarbowa.kielce.pl

■  UŁATWIENIA DLA PODATNIKÓW. Urząd Skarbowy w Puławach nawiązał współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej w: Baranowie, Janowcu, Kazimierzu Dolnym, Końskowoli, Kurowie, Markuszowie, Nałęczowie, Wąwolnicy i Żyrzynie. Celem współpracy jest ułatwienie w otrzymaniu zaświadczeń o dochodach tym osobom, które ubiegają się o przyznanie zasiłków rodzinnych. Aktualnie wnioski o wydanie zaświadczenia składane są w tych placówkach bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Więcej www.is.lublin.pl

■  NOWY RACHUNEK BANKOWY. W związku ze zmianą banku obsługującego Krajową Izbę Doradców Podatkowych Małopolski Oddział KIDP poinformował, że wpłaty i rozliczenia za szkolenia organizowane przez oddział należy dokonywać na rachunek: 70 1140 1124 0000 4004 3000 1017. Również na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu składek członkowskich oraz ubezpieczenia OC. Stary numer konta funkcjonuje jedynie do końca sierpnia.

Więcej www.mokidp.pl

■  ZASTRZEŻENIA DO PRZEPISÓW O VAT. Komisja Europejska otworzyła postępowanie w sprawie brytyjskich i francuskich przepisów o VAT. W Wielkiej Brytanii podatnik, którego siedziba znajduje się poza terytorium Unii, nie ma prawa do zwrotu VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii z tytułu nabycia towarów lub usług, jeżeli są one wykorzystywane dla świadczenia usług finansowych lub ubezpieczeniowych świadczonych konsumentom spoza UE. Tymczasem podatnicy mający siedzibę na terytorium Wspólnoty mogą w analogicznej sytuacji ubiegać się o zwrot VAT w Wielkiej Brytanii.

Więcej www.taxnews.pl

■  REFORMA PODATKOWA WE FRANCJI. Przedstawiono projekt reformy podatkowej, która ma być realizowana w przyszłym roku. Przewiduje ona obniżenie opodatkowania o około 11 mld euro. Jednym z najistotniejszych rozwiązań jest obniżenie limitu opodatkowania, który w 2008 roku nie będzie mógł przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 50 proc. dochodów (obecnie jest on wyznaczony na poziomie 60 proc.). Ograniczenie to znajduje zastosowanie do sumy wszystkich podatków płaconych przez danego podatnika.

Więcej www.taxnews.pl