Po wczorajszej publikacji GP 1 proc. może być darowizną Ministerstwo Finansów w porozumieniu z urzędami skarbowymi wyjaśniło, że przekazanie części swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, nawet ze wskazaniem konkretnej osoby, do której pieniądze mają trafić, w zeznaniu rocznym nie jest darowizną.

- Przekazywany podatek w ramach odliczenia jednoprocentowego jest należnością budżetu państwa. Nie można tu mówić o przekazywaniu darowizny, a tym bardziej konieczności płacenia przez obdarowanego podatku od takiej darowizny - tłumaczył w rozmowie z nami Jakub Lutyk, rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów.

Również Agnieszka Derkacz z Izby Skarbowej w Opolu podkreśla, że przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie jest tożsame z przekazaniem darowizny w myśl przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.