Podwyżka akcyzy na gaz płynny do napędu silników (LPG) oraz zmiana sposobu opodatkowania energii elektrycznej - to jedne z najważniejszych założeń projektu nowej ustawy akcyzowej, przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. W czerwcu ma się nim zająć rząd i skierować do parlamentu. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2009 roku.

"Jedna z najważniejszych zmian to podwyżka akcyzy na gaz płynny do napędu samochodów (LPG). Chcemy też objąć akcyzą gaz ziemny do napędu silników (CNG)" - poinformował dziś wiceminister finansów Jacek Kapica.

Zgodnie z projektem, stawka akcyzy na gaz LPG wzrośnie z obecnych 695 zł na 1000 kg, do 1100 zł na 1000 kg. Dzięki temu dochody budżetowe mają być wyższe o 700 mln zł rocznie.

Projekt zakłada, że akcyza będzie płacona przez dystrybutorów energii

MF zakłada też wprowadzenie podatku na gaz ziemny sprężony do napędu silników spalinowych (CNG). W tym przypadku akcyza ma wynosić 100 zł na 1000 kg.

"Chcemy też przenieść opodatkowanie energii elektrycznej z producentów na dystrybutorów. Nie zmieni się natomiast stawka akcyzy na energię, która nadal będzie wynosić 20 zł za megawatogodzinę" - powiedział Kapica.

Obecnie akcyzę płacą producenci energii, czyli elektrownie. Projekt zakłada, że akcyza będzie płacona przez dystrybutorów energii, co wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa UE. Polska miała to zrobić o wiele wcześniej, do 1 stycznia 2006 roku.

W 2009 roku akcyza na papierosy wzrośnie o 15,8 proc.

Resort szacuje, że mimo niezmienionej stawki podatku budżet państwa straci na tym ok. 270 mln zł rocznie. Chodzi o straty w przesyle energii z elektrowni do odbiorcy, które są szacowane na ok. 10 proc.

Ministerstwo planuje też podwyższenie akcyzy na wyroby tytoniowe, do czego zobowiązuje nas prawo UE. W 2009 roku akcyza na papierosy wzrośnie o 15,8 proc., a tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów i innego tytoniu do palenia - o 11,5 proc. MF spodziewa się, że dochody budżetowe wzrosną z tego tytułu o 1,7 mld zł.

Jednocześnie ministerstwo chce ograniczyć przemyt papierosów zza wschodniej granicy, gdzie są one tańsze. Obecnie można legalnie przywieźć do Polski jeden karton papierosów. Po wejściu w życie ustawy - będzie to tylko jedna paczka.

Według Kapicy, resort rozważa też walkę z przemytem poprzez wbijanie do paszportów pieczątek ograniczających możliwość przekraczania granicy. Wymaga to jednak decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ dotyczyłoby to zmian w prawie paszportowym.

Mali producenci będą mogli legalnie produkować np. śliwowicę do 10 hektolitrów

Resort finansów nie planuje natomiast zrównania stawek akcyzy na olej opałowy i olej napędowy. Taki pomysł miał poprzedni rząd, by zwalczać wykorzystywanie niżej opodatkowanego oleju opałowego do napędu pojazdów. W zamian właściciele domów mieli otrzymywać zwrot części wydatków za ogrzewanie. Według Kapicy, należy przeciwdziałać nieprawidłowościom przy pomocy kontroli, zaś system zwrotu byłby zbyt skomplikowany.

Inne przewidziane w projekcie zmiany to m.in. ułatwienia dla producentów wina w regionie zielonogórskim. Mali producenci będą też mogli legalnie produkować np. śliwowicę do 10 hektolitrów, pod nadzorem urzędu celnego.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że w wyniku tych zmian dodatkowe wpływy budżetowe mogą w 2009 roku przekroczyć 2 mld zł.