Ważna rezydencja

Łukasz Bączyk, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, podkreśla, że na Malcie należy rozróżnić osoby będące zwykłymi rezydentami na stałe zamieszkującymi na Malcie od rezydentów niebędących zwykłymi rezydentami i niezamieszkujących tam na stałe.

- Polak, który przybędzie na Maltę, będzie mógł wyrobić sobie certyfikat określający status jego maltańskiej rezydencji podatkowej (tzn. nie zwykłej rezydencji), jeżeli: posiada poza terytorium Malty aktywa o wartości rynkowej minimum 64 395 euro lub jego roczne dochody uzyskane poza granicami Malty wynoszą przynajmniej 4293 euro - argumentuje Łukasz Bączyk.

Posiadacz certyfikatu nie powinien rozpoczynać pracy bądź działalności gospodarczej do momentu, aż zostanie do tego upoważniony przez maltańskie władze.

- Posiadacz certyfikatu określającego jego status rezydencji na Malcie może zrzec się certyfikatu i złożyć wniosek o dokument potwierdzający, że jest on zwykłym rezydentem stale zamieszkującym na terytorium Malty. W momencie uzyskania tego dokumentu, certyfikat określający jego status rezydencji podatkowej traci swoją ważność (w takim wypadku podatnik traci prawo do opodatkowania swoich dochodów na Malcie na zasadach preferencyjnych) - ostrzega Łukasz Bączyk.

Rozliczenie z fiskusem

Po każdym roku podatkowym Polak uzyskujący dochody na terytorium Malty będzie zobowiązany zadeklarować je w rocznym zeznaniu podatkowym. W zeznaniu będzie także zobowiązany do zadeklarowania wszelkich przelewów środków pieniężnych na terytorium Malty, których dokonał w trakcie roku podatkowego.

- Pracodawca jest zobowiązany do poboru podatku na bazie miesięcznej. Rok podatkowy to, tak jak w Polsce, okres od 1 stycznia do końca grudnia. Zeznanie roczne należy złożyć do 30 sierpnia następnego roku. Nie musimy tego robić, jeśli pracodawca pobierał podatek od naszego wynagrodzenia w trakcie roku. Jednakże w takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie do 15 czerwca - wyjaśnia Łukasz Bączyk.

Podstawa prawna

•  Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w La Valetta 7 stycznia 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 49, poz. 256).