Kwestię opodatkowania alimentów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej ustawa o PIT). Zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, wolne od podatku są alimenty:

  • na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  • na rzecz innych osób niż wymienione, zasądzone przez sąd, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

Pojawia się więc pytanie, jak będą opodatkowane alimenty płacone np. przez męża żonie w trakcie trwania małżeństwa.

Odpowiedzi udzielił Krzysztof Koślicki, ekspert podatkowy w BDO Numerica, który podkreślił, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oboje małżonkowie zobowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy, a także do wspólnego przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny. Należy zaznaczyć, że małżonkowie mają prawo do równej stopy życiowej.

- Jeśli jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, wówczas możliwe jest złożenie pozwu sądowego o przyznanie tzw. alimentów małżeńskich. Chodzi tu o sytuacje, w których jeden z małżonków nie uczestniczy np. w kosztach utrzymania mieszkania, zakupach żywności itd. W takich wypadkach możliwe jest zasądzenie przez sąd przekazywania części wynagrodzenia na rzecz drugiego małżonka. Istotne znaczenie ma tu fakt pozostawania przez małżonków we wspólnym pożyciu - tłumaczył Krzysztof Koślicki.

Jednocześnie dodał, że przy założeniu, że alimenty na żonę przekazywane na podstawie wyroku sądowego w trakcie trwania małżeństwa, cechującego się istniejącą wspólnością majątkową bez orzeczonej separacji, będą zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli ich wysokość nie przekroczy 700 zł miesięcznie.

- Jeśli ich wysokość będzie wyższa, będą one opodatkowane na zasadach ogólnych - podsumował ekspert BDO Numerica.

700 zł to miesięczny limit alimentów wypłacanych np. przez męża żonie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl