Wpłata podatku nastąpi za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek podatnika. W przypadku PIT-38 miejscem na zrealizowanie uprawnienia podatnika do złożenia wniosku jest część H. Trzeba pamiętać, że zeznanie podatkowe musi być złożone przed upływem terminu określonego dla jego złożenia. Termin upływa 30 kwietnia. Ponadto podatnik musi wskazać w zeznaniu podatkowym nazwę organizacji pożytku publicznego i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, co traktuje się na równi ze złożeniem wniosku.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ust. 5c i 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).