■  KORZYSTANIE Z ULGI INTERNETOWEJ. Uchwalono nowelizację kodeksu pracy wprowadzającą regulacje dotyczące telepracy. Nowe przepisy wprowadzają zmianę w ustawie o PIT dotyczącą ulgi internetowej. Zmiana zakłada, że wydatki na internet będą podlegały odliczeniu, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, np. w formie ekwiwalentu dla telepracownika. Wprowadzana zmiana ma przeciwdziałać sytuacji, w której pracownik będzie otrzymywał dochód wolny od opodatkowania w postaci ekwiwalentu i jednocześnie będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej.

Więcej Gazeta Prawna nr 96/2007 i 164/2007

■  TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI VAT. Dziś mija termin składania deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-12 (ustawowy termin 25 przypadał w sobotę).

Więcej www.mf.gov.pl

■  EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

■  SKŁADANIE INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU. 31 sierpnia mija termin przedłożenia radzie i regionalnej izbie obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze. Informacja powinna być tak szczegółowa jak uchwała budżetowa.

Więcej www. warszawa. rio. gov. pl

■  CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO. 28, 29 września i 6 października odbędzie się najbliższy egzamin dla osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Kandydaci składają odpowiednie dokumenty do departamentu rachunkowości Ministerstwa Finansów (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.

■  UŁATWIENIA DLA PODATNIKÓW. Urząd Skarbowy w Ostródzie współpracuje z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wprowadzania usprawnień obsługi wspólnych klientów np. w sprawie wydawania zaświadczeń o dochodach dla potrzeb świadczeń rodzinnych. Przedstawiciele pośredniczą w przekazywaniu wniosków i odbiorze zaświadczeń. Świadczeniobiorcy nie muszą więc osobiście kontaktować się z urzędem skarbowym.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

■  INFORMACJE NIP. W związku z trwającą akcją wymiany dowodów osobistych i obowiązkiem dokonania w urzędzie skarbowym - przez podatników zmieniających dowód - aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-1 i NIP-3 Urząd Skarbowy w Szczytnie wyznaczył numery telefonów, pod którymi zainteresowani mogą zgłaszać swoje zapytania w zakresie tego obowiązku. Pracownicy urzędu udzielają informacji pod numerami telefonów (0 89) 624 32 51 wew. 301, 312, 315.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

■  PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ URZĘDU W LIZBONIE. Dobra praktyka Urzędu Skarbowego w Sierpcu przedstawiająca stworzenie i funkcjonowanie sieci benchmarkingowo-benchlearningowej będzie zaprezentowana podczas Trzeciego Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF, 11-12 października w Lizbonie.

Więcej www.izba-skarbowa.waw.pl