Resort finansów pracuje nad modernizacją Krajowej Administracji Skarbowej i reformą podatków dochodowych – mówiła wczoraj minister Teresa Czerwińska na konferencji prasowej
Resort chce, by w latach 2020 –2022 do skarbówki trafiło dodatkowo ok. 1,9 mld zł, w tym 660 mln zł na podwyżkę wynagrodzeń i uposażeń. Reszta ma być przeznaczona na inwestycje, np. nowy sprzęt. Na program modernizacji KAS musi się zgodzić rząd. Na razie pieniądze będą pochodziły z środków własnych resortu (mają się pojawić już w 2019 r.).
Minister Czerwińska wyjaśniła, że związane jest to z efektami reformy administracji. KAS, która powstała w marcu 2017 r., przyczyniła się do znaczącego wzrostu dochodów podatkowych.

Trzy ustawy

Minister poinformowała, że w 2019 r. będą prowadzone prace koncepcyjne nad reformą podatków dochodowych. Będzie się ona opierać na trzech elementach:
  • PIT od dochodów z pracy,
  • opodatkowaniu działalności gospodarczej (biznes tax),
  • podatku od zysków kapitałowych.
Wiceminister finansów Filip Świtała wyjaśnił, że opodatkowanie działalności gospodarczej dotyczyłoby wszystkich firm – prowadzonych przez indywidualnego przedsiębiorcę, spółek osobowych (np. jawnej) i kapitałowych (np. spółki z o.o.). Dodał, że w ramach nowej koncepcji spółka osobowa miałaby zostać opodatkowana.
Resort rozważa również odejście od obecnego modelu obliczania podatku na rzecz opodatkowania zysku brutto, skorygowanego o różnice trwałe i przejściowe (między zasadami rachunkowymi i podatkowymi). Chce, aby biznes tax zbliżał, na ile jest to możliwe, reguły podatkowe i rachunkowe. To pozwoliłoby zmniejszyć koszty prowadzenia ewidencji.

Tańsza egzekucja

Filip Świtała poinformował, że resort pracuje nad nowym systemem naliczania opłat egzekucyjnych. Wyjaśnił, że przewidziane w projekcie długie vacatio legis (1,5 roku od publikacji w Dzienniku Ustaw) wynika z konieczności dostosowania systemów informatycznych do nowego sposobu naliczania opłat.
W odpowiedzi na pytanie DGP wiceminister nie wykluczył, że choć nowelizacja ma obowiązywać dopiero po 1,5 roku, do egzekwowanych wcześniej opłat będzie stosowany górny limit przewidziany w projekcie (40 tys. zł, a przy wcześniejszej zapłacie – 20 tys. zł). Na brak takich ograniczeń zwracaliśmy uwagę w artykule „Horrendalne opłaty bez zmian jeszcze przez półtora roku” (DGP nr 210/2018).

Uchwalone zmiany

Wiceminister odniósł się do nowelizacji podatków dochodowych, które w zeszłym tygodniu przyjął Senat. Jedna z nich dotyczy zmniejszonej z 15 proc. do 9 proc. stawki VAT dla podatników, których przychody brutto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro. Filip Świtała zapowiedział, że od 2020 r. limit ten zostanie podwyższony do 2 mln euro. Będzie to jednak wymagać dodatkowej nowelizacji.
Wiceminister poinformował, że resort nie spodziewa się wzrostu liczby decyzji wydawanych z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Chce, aby nadal stanowiła ona głównie instrument prewencyjny.
Filip Świtała wyjaśnił też, dlaczego przy zastosowaniu klauzuli będzie dodatkowa sankcja (40 proc. lub 10 proc. korzyści podatkowej). Tłumaczył, że dziś tak samo traktowani są ci, którzy chcą ominąć podatek, jak i ci, którzy się pomylili. W obu sytuacjach trzeba uregulować daninę i zapłacić odsetki. Po zmianie w pierwszym przypadku trzeba będzie zapłacić dodatkową kwotę.
Ma ona dotyczyć – jak podkreślił wiceminister – podatników, którzy chcą skorzystać z agresywnej optymalizacji, a nie tych, którzy oszukują na podatkach. Tym ostatnim grożą poważniejsze kary, w tym nawet 25 lat więzienia.

Interpretacje ogólne

Wiceminister Świtała potwierdził, że do uchwalonych zmian, które zaczną obowiązywać od 2019 r., po konsultacjach z interesariuszami wydawane zostaną interpretacje ogólne (np. odnośnie do 9 proc. stawki, raportowania schematów optymalizacyjnych, ulgi IP box). Tak jego zdaniem powinno być za każdym razem, gdy jest wprowadzania ważna zmiana.
W odpowiedzi na pytanie DGP przyznał też, że gotowa jest już interpretacja ogólna dotycząca 50-proc. kosztów dla twórców. Jednak zanim zostanie ona opublikowana, resort przeprowadzi konsultacje.