INTERPELACJA

Prawo do ulgi odsetkowej traci podatnik, któremu został udzielony kredyt refinansowy na spłatę kredytu mieszkaniowego, w związku z którym nabył prawo do dokonywania odliczeń. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 978).

Refinansowanie kredytu

Zgodnie z wyjaśnieniami resortu, w przypadku udzielenia podatnikowi kredytu refinansowego na spłatę kredytu hipotecznego w praktyce podpisywana jest nowa umowa kredytowa, która skutkuje obowiązkiem kredytobiorcy zmiany wpisu hipotecznego w księdze wieczystej nieruchomości. W konsekwencji mamy do czynienia z dwoma odrębnymi kredytami: starym (mieszkaniowym) oraz nowym przeznaczonym na spłatę zadłużenia w poprzednim banku.

W ocenie MF ta odrębność kredytów wyklucza możliwość korzystania z ulgi odsetkowej, w tym na zasadzie praw nabytych. Prawo do ulgi odsetkowej nie przysługuje bowiem z tytułu spłaty odsetek od każdego typu kredytu, lecz jedynie z tytułu spłaty odsetek od kredytu udzielonego na bezpośrednie finansowanie określonej inwestycji mieszkaniowej.

Bez praw nabytych

Resort zwrócił jednocześnie uwagę, że prawo do ulgi odsetkowej ustaje także, w każdym przypadku, w którym po 2006 roku doszło do zawarcia nowej umowy kredytowej, a nie zmiany dotychczasowych warunków kredytu hipotecznego w drodze aneksu do umowy. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów prawami nabytymi nie są bowiem objęte odsetki od kredytu udzielonego po 31 grudnia 2006 r., i to zarówno kredytu mieszkaniowego, jak i udzielonego na refinansowanie kredytu, w związku z którym podatnik nabył prawo do ulgi odsetkowej.