Ministerstwo Finansów opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego zasięg terytorialny dwóch urzędów kontroli skarbowej (UKS). Chodzi o UKS z Warszawy i Białegostoku. Zgodnie z propozycją MF część podatników z Warszawy będzie podlegała pod UKS w Białymstoku. Co to będzie oznaczać w praktyce?

Zdaniem Mirosławy Przewoźnik-Kurzycy, szefa zespołu do spraw postępowań podatkowych Kancelarii Salans, proponowana zmiana spowoduje, że niektóre firmy posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego będą podlegały kontroli UKS w Białymstoku. Dotyczy to firm, które mają siedzibę także na terenie Warszawy, lecz na prawym brzegu Wisły, w dzielnicach: Praga-Południe, Praga-Północ, Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła oraz w powiatach ostrowskim, wyszkowskim i wołomińskim.

- Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej przed wydaniem decyzji organ wyznacza podatnikowi siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Żeby jednak się wypowiedzieć, podatnik powinien najpierw się z tym materiałem zapoznać, a to może oznaczać, że zamiast na ul. Stawki w Warszawie będzie musiał pojechać do Białegostoku, tj. do siedziby UKS, którego kontroli będzie podlegał - tłumaczy Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Dodaje też, że prawdą jest, że już wcześniej na podstawie upoważnienia generalnego inspektora kontroli skarbowej inspektor zatrudniony w urzędzie kontroli skarbowej mógł przeprowadzać czynności kontrolne poza obszarem terytorialnego zasięgu działania tego urzędu i wtedy też jeździło się przeglądać akta do miejsca, w którym siedzibę miał UKS zatrudniający tego inspektora.

- Jednak takie sytuacje były wyjątkiem, a proponowana zmiana dotyczy trwałej zmiany właściwości UKS - podkreśla nasz ekspert z Kancelarii Salans.

PROPOZYCJE MINISTERSTWA FINANSÓW

UKS w Warszawie obejmie województwo mazowieckie, z wyłączeniem powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego i wołomińskiego, oraz część miasta Warszawa w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga- Północ, Praga-Południe, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła. UKS w Białymstoku obejmie województwo podlaskie oraz wchodzące w skład województwa mazowieckiego powiaty ostrowski, wyszkowski, wołomiński i część miasta Warszawa w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ, Praga-Południe, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła.