NOWE ZASADY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI. W związku ze zmianami w prawie podatkowym pracownicy Urzędu Skarbowego w Suwałkach przygotowali broszurę informacyjną, która może pomóc przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości i podobnych praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2007 r. Broszurę można pobrać ze strony internetowej Izby Skarbowej w Białymstoku pod adresem www.is.bialystok.pl oraz ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Suwałkach pod adresem www.urzadskarbowy.suwalki.com.pl.

Więcej www.is.bialystok.pl

SPRAWNIEJSZA OBSŁUGA. Dolnośląskie urzędy skarbowe obsługują podatników w środy w godz. 8.00-18.00, w pozostałe dni w godz. 7.30-15.30. Od poniedziałku do niedzieli w US Wrocław-Krzyki mechaniczny urzędnik do północy przyjmuje zeznania podatkowe.

Więcej www.is.wroc.pl

ŁATWIEJ UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIA. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku podjął współpracę z ośrodkami pomocy społecznej z powiatów giżyckiego i węgorzewskiego. Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne mogą w swoich ośrodkach pomocy społecznej pobrać i złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach. Również do tych ośrodków urząd skarbowy przesyła wydane zaświadczenia.

Więcej www.olsztyn.is.gov.pl

URZĄD WSPÓŁPRACUJE Z SĄDEM. Aby umożliwić spadkobiercom skorzystanie z ulg, na wniosek naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie Sąd Rejonowy w Koninie zobowiązał się umieszczać na postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku klauzuli: Poucza się o obowiązku zgłaszania przez spadkobierców w urzędzie skarbowym zeznania o nabytych w drodze spadku: ruchomościach, nieruchomościach i innych prawach majątkowych w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW. MF w stanowisku przesłanym do regionalnych izb obrachunkowych wyjaśniło, że w sprawozdaniach: RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego oraz RB-N o stanie należności odsetek za zwłokę od należności podatkowych odsetki za zwłokę nie mogą być traktowane na równi z zaległością podatkową. W konsekwencji należy inaczej ujmować odsetki i zaległości w tych sprawozdaniach.

Więcej www.warszawa.rio.gov.pl

TRZEBA ZMIENIĆ PRZEPISY. Bez zmian w prawie od 1 stycznia remonty, budowa i sprzedaż mieszkań będą dokonywane z 22-proc. VAT, a inwestorzy budujący metodą gospodarczą nie będą mogli odzyskać różnicy między 7-proc. a 22-proc. stawką VAT na materiały budowlane - podkreślano podczas konferencji zorganizowanej przez Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Więcej www.pkpplewiatan.pl

GRECKIE PRZEPISY PRZED ETS. Komisja Europejska zaskarżyła do ETS greckie przepisy o opodatkowaniu spółek osobowych i dywidend wypłacanych przez zagraniczne podmioty. Zgodnie z nimi różnica wysokości między opodatkowaniem krajowych i zagranicznych dochodów na poziomie spółek osobowych wynosi 5 proc. Komisja uznała, że mają one charakter dyskryminujący.

Więcej www.taxnews.pl