Student zarabiał w Szwecji w wakacje 2007 roku. W Polsce nie uzyskał żadnych dochodów. Czy musi się rozliczyć?
Nie musi się rozliczać, pod warunkiem że w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów opodatkowanych PIT według skali. Wynika to z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która łączy Polskę ze Szwecją. Umowa ta przewiduje jako metodę unikania podwójnego opodatkowania wyłączenie z progresją. Oznacza ona, że dochody uzyskane z pracy w Szwecji są zwolnione z podatku w Polsce. Jeśli podatnik uzyskał dochody tylko w Szwecji, to nie musi ich rozliczać w Polsce i składać zeznania podatkowego. Nie będzie obowiązku złożenia zeznania rocznego w Polsce, nawet gdy student uzyska stypendium socjalne lub naukowe. Stypendia te są zwolnione z podatku, a więc nie wykazuje się ich w zeznaniu rocznym. Trzeba pamiętać, że takie zasady rozliczenia dochodów uzyskanych w Szwecji mają zastosowania dopiero od 2006 roku. Od tego roku obowiązuje nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta między Polską a Szwecją. Dopiero od dochodów uzyskanych od 2006 roku stosuje się wspomniane reguły rozliczenia. Wcześniej obowiązywała niekorzystna umowa, która przewidywała jako metodę unikania podwójnego opodatkowania, metodę proporcjonalnego odliczenia. Zobowiązywała ona podatnika w każdym przypadku do rozliczenia dochodów uzyskanych w Szwecji poprzez opodatkowanie ich wraz z innymi dochodami polskimi w zeznaniu rocznym.
Podstawa prawna