Szef Służby Celnej Jacek Kapica wziął wczoraj udział w rozpoczęciu prac zespołów administracyjno-związkowych, które mają zajmować się projektem zmian w ustawie o Służbie Celnej, opracowanym przez Ministerstwo Finansów. Przyjęta forma prac, tzn. najpierw przygotowanie wstępnego projektu w MF, a następnie prace w ramach zespołu administracyjno-związkowego, mają przyspieszyć opracowanie nowego aktu prawnego. W ramach tego zespołu niedoskonałe dziś propozycje mają zostać uszczegółowione.

Zdaniem wiceministra finansów Jacka Kapicy, modernizacja Służby Celnej nie może być traktowana jako zadanie doraźne, ale jako działanie długofalowe, zaplanowane na lata 2009-2011, a nawet dłużej. Szef Służby Celnej oczekuje także, aby w ustawie znalazły się przepisy regulujące działanie Służby Celnej w oparciu o strategię, co będzie podstawą do rozpoczęcia prac nad kolejną modernizacją w roku 2011. Wyraził też nadzieję, że odbędzie się to bez potrzeby prowadzenia protestów, jakie miały miejsce w styczniu.

Minister chciałby, aby modernizować Służbę Celną na wzór formacji, takich jak Policja czy Straż Graniczna, biorąc pod uwagę specyfikę resortu, w którym funkcjonuje Służba Celna.

Ostatnim elementem prac legislacyjnych będzie ustawa modernizacyjna - plan finansowy na lata 2009-2011 z założonymi środkami finansowymi na wzrost wynagrodzeń, wydatki inwestycyjne i sprzęt do kontroli.

Ważne!

Pierwszy etap modernizacji Służby Celnej zaplanowano na lata 2009-2011